Usługi

Wsparcie w ramach projektu jest BEZPŁATNE.

W projekcie oferujemy:
bezpłatny kurs z języka angielskiego na poziomie A, w wymiarze 240 godzin(poziom A1 – 120 godz.; poziom A2 - 120 godz.).
• możliwość zdobycia certyfikatu TELC*
• materiały szkoleniowe;
• doświadczonych lektorów;
• miłą atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy, ciekawy program zajęć i profesjonalną organizację.

*Kurs językowy zakończy się egzaminem, umożliwiającym zdobycie certyfikatu TELC. The European Language Certificates (TELC) jest rozpoznawalnym i uznawanym dokumentem na polu certyfikatów językowych i systemów testowych w większości europejskich krajów. TELC jest uznawany na arenie międzynarodowej, a jego uzyskanie stanowi dowód na opanowanie języka zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych;

W projekcie przewiduje się organizację 12 grup szkoleniowych po 12 osób każda.
Zajęcia będą odbywać się w dni robocze, średnio 5h/dzień, średnio 2/3 razy w tygodniu;
Na zakończenie kursu, po pozytywnej weryfikacji wiedzy podczas egzaminu wewnętrznego, uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe (zgodny ze wzorem MEN).

Harmonogram zajęć dla poszczególnych grup będzie dostępny w zakładce HARMONOGRAM KURSÓW po zakończeniu procesu rekrutacji do poszczególnych grup.

 
 

www.efs.gov.pl
Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki